• استخدام

  
  علاقه مندان وهنرمندان می توانند جهت شروع همکاری در هریکی از بخشها وواحدهای گروه شرکتهای تانیش با تکمیل فیلد ذیل ویا دانلود فایل پیوست در بخش اسناد ، فرمهای مذکور را تکمیل و به آدرس دفترمرکزی ارسال نموده و اعلام آمادگی  نمایند تا بعد از بررسی  مدارک  در صورت نیاز هریک از واحدها از عزیزان دعوت به همکاری شود . 

   

   

   

   

  علاقه مندان وهنرمندان می توانند جهت شروع همکاری در هریکی از بخشها وواحدهای شرکت تانیش وگروه شرکت های وابسته به هلدینگ شانتیک کیش با تکمیل فیلد ذیل ویا دانلود فایل پیوست در بخش اسناد ، فرمهای مذکور را تکمیل و به آدرس دفترمرکزی ارسال نموده و اعلام آمادگی  نمایند تا بعد از بررسی  مدارک  در صورت نیاز هریک از واحدها از عزیزان دعوت به همکاری شود . 

   

   

   

   

  شرکت تانیش وگروه شرکت های وابسته به هلدینگ شانتیک کیش فعلا استخدام ندارد ولی علاقمندان وهنرمندان آماده همکاری می توانند با تکمیل فرم اطلاعات فردی ومعرفی توانمندیهای خود جهت همکاری با این مجموعه هم اکنون اقدام نموده تا درآینده این شرکت از هنر وتوانمندیهاشان بهرمند شود.

   


   

  ارسال رزومه به ایمیل info@tanishco.com