تهیه ،تولید وتکثیر آثار فرهنگی وهنری

خدمات این بخش مناسب گروه های مختلفی از هنرمندانی است که هنوز تا شناساندن آثار خود راه زیادی دارند، همچنین صاحبان کسب و کاری که به دنبال معرفی برند محصولات خویش به بازارهای جهانی هستند نیز می توانند از مزایای غیر قابل مقایسه خدمات این بخش بهره مند گردند.

بدین ترتیب با کمک خدمات تهیه ،تولید وتکثیر همه می توانند به آسانی و بدون دغدغه، آثار هنری و نوشته های خود را به صورت کتاب، موسیقی و یا فیلم تولید و در سطح جهانی منتشر و عرضه نمایند.

برگزاری نمایشگاه ،جشنواره وهمایش

یکی از راه های معرفی محصولات یک مجموعه به بازار، شرکت در نمایشگاه ها وجشنواره های تخصصی میباشد واین بخش از شرکت با حمایت دیگر واحد ها ی خود همیشه به عنوان همراهی مطمعن درکنار اربابان صنعت وصاحبان کسب وکار بشمار می آید وبا در اختیار گذاشتن تجارب وتخصص افراد متخصص خود به مشاور وهمراهی دائمی برایشان تبدیل شده است.