مشخصات ثبتی ، موضوع اصلی وفرعی اساسنامه و اعضاء هیئت مدیره شرکت هلدینگ بین المللی شانتیک کیش

  نام کامل شرکت:

  هلدینگ بین المللی شانتیک کیش


  شماره ثبت:

  6518


  مدیر عامل:

  ورئیس هیئت مدیره بابک تانیش


  شرح فعالیت:

  موضوع اصلی شرکت : مدیریت ، راهبری ، سیاستگذاری و مشارکت در سهام ، سهم الشراکه ، واحدها شرکتها و اشخاص حقیقی و حقوقی ، با هدف کسب انتفاع مادی و معنوی به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل شرکت را در اختیار گرفته و یا در آن نفوذ قابل ملاحظه یابد. موضوع فرعی شرکت : فعالیت دربرنامه های فرهنگی ، هنری ، تبلیغاتی ، گردشگری و تفریحی


فرهنگی,هنری
[اطلاعات بیشنر ]
تبلیغاتی
[اطلاعات بیشنر ]
گردشگری,تفریحی
[اطلاعات بیشنر ]
هلدینگ شانتیک
[اطلاعات بیشنر ]
تانیش کمپانی
[اطلاعات بیشنر ]