مشخصات ثبتی ، موضوع اصلی وفرعی اساسنامه ،حوزه فعالیت وخدمات در حال ارائه شرکت بین المللی تانیش کیش

  نام کامل شرکت:

  بین المللی تانیش کیش


  شماره ثبت:

  11200


  شرح فعالیت:

  ارائه کلیه خدمات تفریحی وسیاستگذاری ،مدیریت وراهبری گروهها ، شرکتهاوکلیه مراکزی که متعلق ویا وابسته به هلدینگ بین المللی شانتیک می باشند


  ایمیل:

  info@tanishco.com


  برچسب ها:

فرهنگی,هنری
[اطلاعات بیشنر ]
تبلیغاتی
[اطلاعات بیشنر ]
گردشگری,تفریحی
[اطلاعات بیشنر ]
هلدینگ شانتیک
[اطلاعات بیشنر ]
تانیش کمپانی
[اطلاعات بیشنر ]